A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület szellemi alkotása, amely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével használhatóak, a forrás megnevezésével és hivatkozásával.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesületet illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés megtörténik. A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület törli vagy módosítja.
Amennyiben írásos anyagot bocsátasz rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy a honlapon keresztül), elismered, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárulsz ahhoz, hogy a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület – minden felelősség nélkül – közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület kizárja.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület minden kártérítési felelősséget kizár, tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület a honlapon közzéteszi.