Ezen az oldalon megtudhatod, hogy mi is az a polgári védelem, a katasztrófavédelem és hogyan kerülnek ide az önkéntesek. Szeretnénk bemutatni a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület katasztrófavédelmi tevékenységét. Ismerd meg, hogy mivel foglalkozunk, ha pedig kedvet kaptál, nézz körül a honlap többi oldalán is, vagy csatlakozz hozzánk!

Mi az a polgári védelem?
A polgári védelem a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer, amelynek célja a katasztrófák és veszélyhelyzetek esetén a lakosság életének és anyagi javainak megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosok felkészítése, képzése a katasztrófák és veszélyforrások hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Mi az a katasztrófavédelem?
A katasztrófavédelem a katasztrófák elleni védekezésben azon tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófák megelőzését, bekövetkezésük esetén a katasztrófahelyzet hatékony felszámolását, a károsító hatások eredményes csökkentését célozzák.

Hogyan illeszkedik az önkéntes polgári védelem a katasztrófák elleni védekezés rendszerébe?
A katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy. Egy katasztrófa felszámolása meghaladja az elsődleges beavatkozó szervezet kapacitásait, ezért a jelentkező többlet kapacitás igényt plusz erők, másodlagos beavatkozó szervezetek bevonásával lehet kielégíteni. Az elmúlt időszakban is többször láthattuk, hogy az emberek önként segítenek a bajban (2010. borsodi árvizek, Kolontár), és ezt sokan teszik. Az önkéntes polgári védelemben résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy mindezt szervezetten, felkészülten és felszerelten tegyék – így biztosítva az önkéntesek tenni akarásának hasznosulását. Gondoljunk csak bele, hogy egy árvízi katasztrófa során hányan vannak a gátakon és közülük hányan nem tudják, hogy hogyan kell megtölteni vagy lerakni egy homokzsákot mert nem készültek fel, így nem biztos, hogy az általuk épített nyúlgát megvédi az embereket az árvíztől.

Milyen tevékenységet végez a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem?

 • Katasztrófavédelmi beavatkozó műveletek végrehajtása
 • Katasztrófavédelmi képzések, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása önkéntesek számára
 • Gyakorlatok szervezése és lebonyolítása a katasztrófa-elhárító önkéntesek számára
 • Rendezvények egészségügyi és katasztrófavédelmi biztosítása
 • A lakosság felkészítése a katasztrófa bekövetkeztekor követendő helyes veszélyhelyzeti magatartásokra


Hogyan kerül az önkéntesek hátára a „Katasztrófa-elhárítás” felirat?
A „polgári védelem” kifejezés ma keveset mond az átlagember számára, ezért az önkéntesek által a beavatkozások során viselt egyenruhák hátára a „Katasztrófa-elhárítás” felirat került. Úgy gondoljuk, hogy ez utóbbi mindenki számára egyértelműen azonosítja a polgári védelmi önkéntesek tevékenységét egy katasztrófa felszámolása során, emellett biztosítja, hogy önkéntesinket ne lehessen összekeverni más szervezetek tagjaival.

Mik azok a katasztrófavédelmi vagy beavatkozó műveletek?
Amikor önkénteseink egy-egy káreseménynél, katasztrófa felszámolásánál vagy veszélyhelyzet elhárításánál dolgoznak, részt vesznek a mentésben, azt katasztrófavédelmi műveletnek vagy beavatkozásnak nevezzük. Az önkéntesek számára ez a bajbajutottaknak történő segítségnyújtás aktív formája. Lehetővé tesszük, hogy önkénteseink ezt mentő- és védőfelszerelésekkel ellátva, képzetten, felkészítve, szervezett keretek között tegyék. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy egy katasztrófahelyzet annál hatékonyabb, annál kevesebb az áldozat, minél szervezettebb a védekezés és a mentés végrehajtása.

Mire képesek az önkéntes katasztrófa-elhárítók, milyen képességekkel rendelkezik a szervezet?
Egy katasztrófa sokféle kárt, sokféle veszélyt okozhat, ezért a katasztrófák felszámolásában résztvevő szervezeteknek a mentés eredményes végrehajtásához megfelelő képességekkel kell rendelkezniük (pl. tűzoltás képessége, vagy az utakat elzáró fák feldarabolásának képessége), tehát a képességek határozzák meg, hogy melyik szervezet milyen feladatokat tud ellátni a katasztrófát megelőző védekezés vagy már a mentés, a kárfelszámolás időszakában. A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület az alábbi katasztrófavédelmi feladatokra készült fel:

 • viharkárok felszámolása – kidőlt fák gallyazása, darabolása
 • viharkárok felszámolása – elöntött pincék, területek víztelenítése
 • ár- és belvízvédekezésnél szivattyúzás, homokzsákok töltése, lerakása, a védekezés járőrvezetői szinten történő megszervezése és irányítása, koordinálása
 • távolságvédelmi feladatok végrehajtása
 • elsősegélynyújtás, mobil orvosi segélyhely telepítése és üzemeltetése
 • felderítés szennyezett területen
 • kárhely megvilágítása
 • kárhely megközelítése terepjárókkal
 • mentés szennyezett területről
 • mentesítés, fertőtlenítés végrehajtása


Hogyan készülnek fel az önkéntesek a katasztrófák elhárítására?
A jó munkához (esetünkben hatékony és eredményes beavatkozáshoz) alapos felkészülés és gyakorlottság szükséges. E felkészülési folyamatot támogatja az általunk kidolgozott képzési rendszer. Önkénteseink a BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Program tanfolyamának sikeres elvégzését követően vehetnek részt katasztrófavédelmi beavatkozásban. Képzési rendszerünk - önkénteseink számára fakultatív jelleggel - tartalmaz a BASIC tananyagra épülő szak-, valamint specialista felkészítéseket, illetve vezetői tréningeket, így az adott szakterület iránt jobban érdeklődő önkéntesek számára lehetőség van elméleti és gyakorlati tudásuk elmélyítésére.

A gyakorlatok hasznosak, hiszen önkénteseink a valós katasztrófákhoz hasonló helyzetekben gyakorolhatják be a megfelelő eljárásokat és szakmai fogásokat. A különböző tanfolyamok mellett egy évben általában 6 katasztrófa-elhárítási gyakorlatot szervezünk önkénteseink számára, átlagosan kéthavonta. A katasztrófa-elhárítási gyakorlatok rendszerint egynaposak, azonban évente 1-1 alkalommal többnapos gyakorlatot is szervezünk (általában péntektől vasárnapig). Minden év elején képzési tervet készítünk az adott esztendőre, amelyet úgy állítunk össze, hogy a gyakorlatok változatosak legyenek, és lehetőleg az egyesület összes katasztrófavédelmi képességét érintsék.

Önkénteseink rendszeresen részt vesznek kisebb-nagyobb rendezvények egészségügyi, katasztrófavédelmi biztosításában. A biztosítások végrehajtása magában hordozza mind a gyakorlatok, mind pedig a valódi katasztrófavédelmi beavatkozó műveletek tulajdonságait. Egy-egy rendezvényen az egészségügyi- illetve katasztrófavédelmi biztosítás során segélyhely telepítésével és működtetésével, orvosok, elsősegélynyújtó járőrök és katasztrófavédelmi járőrök részvételével végezzük feladatainkat, amely kiválóan szimulálja egy nagyobb befogadó hely, menekülttábor katasztrófavédelmi biztosításának feladatait.

A lakosságot nem kell felkészíteni? Ezen a területen mit végez a szervezet?
De. A polgári védelem működésének fontos része a katasztrófák és a káresemények megelőzése, ebben pedig kiemelt szerepet játszik a lakosok felkészítése a katasztrófák során követendő helyes veszélyhelyzeti magatartásra, az önmentésre és a veszélyek csökkentésére, megelőzésére. Tudtad, hogy például a nagy tűzesetek is kis tüzekkel kezdődtek? Ezért számít, hogy akár otthon mennyire figyelünk a tűzesetek megelőzésére, és a kisebb tüzek gyors eloltására. Fontosnak tartjuk, hogy erőnkhöz mérten e tevékenységben is szerepet vállaljunk, így részt veszünk a diákok, gyerekek felkészítésében (ifjúságfelkészítés), valamint különböző programokkal, kampányokkal szólítjuk meg a felnőtteket.

Hogyan kezdődött az önkéntes polgári védelem története?
1995-ben egy iskolai polgári védelmi versenycsapatból létrejött a Táncsics Mihály Gimnázium Polgári Védelmi Ifjúsági Alegység. Az alegység saját felkészítéseket szervezett tagjainak, folyamatosan fejlesztve a tagok katasztrófavédelmi tudását, a polgári védelmi, később katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken pedig kiváló eredményeket ért el (fővárosi 1. helyezett 3 alkalommal, országos 1. helyezés 1 alkalommal).

A megalapozott tudást felhasználva az alegység segített katasztrófák felszámolásánál, veszélyhelyzeti védekezéseknél is: a tiszai árvizek, a Tisza menti belvizek elleni védekezéseknél a fiatalok kivették részüket a munkából, az emberek és a házak mentéséből. A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület alapító tagjai közül sokan egykor a Táncsics Mihály Gimnázium Polgári Védelmi Ifjúsági Alegység tagjai voltak.

Alapító tagjaink között 2002-ben, a dunai árvízi védekezés után fogalmazódott meg az ötlet, hogy hozzunk létre egy önálló szervezetet, amely polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokat lát el. Önkénteseink alap- és szakfelkészítésével, folyamatos eszközfejlesztésekkel, az új kihívásoknak is megfelelő egyesületi képességekkel a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület sikeresen kiegészíti ma a katasztrófavédelmi rendszer elemeit azokon a szakterületeken, ahol ez szükséges. Önkénteseinket a bajbajutott embertársainknak való segítségnyújtás nemessége vezérli – többeket immár 17 éve.

 

 

 

 Kérjük, támogasd Te is tevékenységünket!

Támogathatsz bennünket pénz-, szolgáltatás- vagy termék adományokkal.

Bankszámlaszámunk:

11705998-21283956

(OTP Bank)

támogatásokról bővebben

Közép-Budai ÖPVE - SZJA 1 százalék

Kérjük, személyi jövedelemadód 1%-áról rendelkezz a mi javunkra, a Te javadra!

Adószámunk:

18252903-1-43

SZJA 1% felajánlásáról bővebben

Jelentkezz Te is önkéntesnek!

Te is segíteni szeretnél bajbajutott embertársaidon? Érdekel a polgári védelem, katasztrófavédelem? Szívesen lennél Te is önkéntes, csatlakoznál hozzánk? Várunk szeretettel, jelentkezz az alábbi elérhetőségek egyikén!

Telefon: +36 30 269 7597
Levélcím: 1126 Budapest, Beethoven utca 11.
E-mail cím: onkentes[kukac]opve[pont]hu

jelentkezésről bővebben

Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem

 

Riasztás:

ÜGYELET +36 30 269 7670